Fasade me konstruksione metalike – QTU

Tende me konstruksione metalike – Gate A, Aeroporti Nene Tereza

Kapanon industrial

Ndertimi i Fabrikes se Perpunimit te Cromit ne Kalimash – IMI Shpk

Ndertimi dhe riveshja e kapanoneve te kompanise Glina

Ndertim kapanoni industrial per Agna Grup

Tende me konstruksion metalik per verande

Kapanon industrial me konstruksione metalike

Konstruksion metalik per Pike Karburanti

Emertimi

Emertimi

Emertimi

Emertimi

Emertimi

Emertimi

Emertimi

Emertimi

Emertimi

Fasade metalike me Grila Brisole

Grila Brisole per ballkon